2104628117

Αντλίες Νερού Foras (Made in Italy)


Σύγκριση Προϊόντων (0)

Χυτοσίδηρη ηλεκτραντλία αυτόματου αναρροφήσεως Παροχή έως 4,8m3/h (JA), έως  72m3/h (JA)Μανομετρικό έως 36,5m (JA), έως 64,8m (JAM)Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 6 bar (JA), έως 8 bar (JAM) . . .Περισσότερα
Χυτοσίδηρη ηλεκτραντλία αυτόματου αναρροφήσεως Παροχή έως 4,8m3/h (JA), έως  72m3/h (JA)Μανομετρικό έως 36,5m (JA), έως 64,8m (JAM)Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 6 bar (JA), έως 8 bar (JAM) . . .Περισσότερα
Χυτοσίδηρη ηλεκτραντλία αυτόματου αναρροφήσεως Παροχή έως 4,8m3/h (JA), έως  72m3/h (JA)Μανομετρικό έως 36,5m (JA), έως 64,8m (JAM)Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 6 bar (JA), έως 8 bar (JAM) . . .Περισσότερα
Χυτοσίδηρη ηλεκτραντλία αυτόματου αναρροφήσεως Παροχή έως 4,8m3/h (JA), έως  72m3/h (JA)Μανομετρικό έως 36,5m (JA), έως 64,8m (JAM)Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 6 bar (JA), έως 8 bar (JAM) . . .Περισσότερα